ריהוט רחוב חדש בככר האחים גרין, כחלק מתוכנית העבודה של אגף שיפור פני העיר.

צילום: עיריית קריית אונו