לקראת הקיץ שמגיע, נפתחה המזרקה בפארק פסגת אונו, וזאת לאחר שבוצעו בה כל ההתאמות הנדרשות ולאחר שקבלה את אישור משרד הבריאות.

ראש העיר קריית אונו ישראל גל מסר: ומסר עדיין עוד קר אבל תיהנו! וביקש להודות לאגף שיפור פני העיר בראשות עמי כחלון, סגן ראש העיר ובניהולו של יבגני ורניק ולמחלקת גנים ונוף בראשות איריס אקוס.

צילום: עיריית קריית אונו