הסתיים הטיפול בהתקנת צופר בשכונת אריאל שרון בקריית אונו על ידי אגף חירום ובטחון בעירייה. עתה, מחוברים תושבי השכונה למערכת ההתראה הלאומית של פקע"ר.

תמונה: הצופר החדש

צילום: אגף חירום ובטחון, עיריית קריית אונו