תושבות ותושבים יקרים, השלטון המקומי יוצא למאבק גדול למענכם אזרחי ישראל, למאבק למען ילדי ישראל, למען מערכת החינוך בישראל. 

ביום חמישי הממשלה תדון בתקציב המדינה. זהו תקציב מנותק ומסוכן שיפגע קשות ביכולת שלנו להעניק שירותים לתושבים. השלטון המקומי הוא הגוף היציב בישראל שמנהל את החיים של התושבים ובמקום לחזק אותנו ולראות בנו שותפים – רק מכבידים עלינו ופוגעים בתקציבים. לא עוד! 

ביום חמישי 23.2.23 אנו נשבית את השלטון המקומי בכל רחבי ישראל. 


אלו הסיבות: 

1.    אנחנו לא מוכנים להשלים עם המצב שגני ילדים נסגרים בכל יום כי חסרות אלפי סייעות. הן ראויות לשכר הוגן, תנאי העסקה ואופק תעסוקתי. זה יקרה רק אם תהיה רפורמה מעמיקה, ועל זה אנחנו נאבקים יחד עם ההסתדרות מול האוצר שלא משתף פעולה בנושא. 

2.    אנחנו לא מוכנים להשלים עם המצב שהמדינה לא בונה כיתות לימוד, ובשנת 2023 כ-100,000 ילדים לומדים בקרוואנים, ותוך שנתיים זה יגיע ל 300,000 ילדים. 

3. אנחנו לא מוכנים להשלים עם המצב שישנה סחבת בלתי נגמרת במו׳׳מ לשיפור תנאי השכר של מורי העל יסודי. הם מחנכים את דור העתיד וראויים לשכר הוגן!

4.    אנחנו לא מוכנים להשלים עם המצב שהמדינה לא דואגת לזוגות הצעירים ולזכאים לדיור מוזל ועושה על גבם 60 מיליארד שקל בשנתיים ממכירת קרקעות, ולא משקיעה בהם חזרה אף לא שקל אחד. יש לנו תכנית סדורה שתאפשר לכל צעיר לקנות בית בישראל במחיר הגיוני. תנו לנו את האפשרות לפתור את המשבר, איפה שכל הממשלות נכשלו.

5.    אנחנו לא מוכנים להשלים עם המצב שהתושבים צריכים לממן עליה חדה של 30% בתעריפי הסעות ילדים למוסדות חינוך, במקום שהמדינה תעשה זאת.

6.    אנחנו לא מוכנים להשלים עם הקמת קרן ארנונה שתהפוך לקופה קטנה של הממשלה והאוצר לכיסוי גירעונות ומימון הסכמים קואליציוניים – במקום למצוא פתרון למשבר הדיור. 

7.    אנחנו לא מוכנים להשלים עם המצב שמאות אלפי משפחות גרות במבנים מסוכנים שיקרסו ברעידת אדמה שתגבה עשרות אלפי קורבנות. צריך לטפל בזה ועכשיו. 

8. אנחנו לא מוכנים להשלים עם המצב שהממשלה לא מקדמת את תכניות החומש לרשויות הערביות ותכנית חומש לרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות אשר קריטיות לצמצום פערים כלכליים וחברתיים. 

9. אנחנו לא מוכנים להשלים עם המצב שמענקי האיזון שמוענקים לרשויות המקומיות כדי לסייע לרשויות לגשר על פערים, לא עודכנו במשך 5 שנים (!). זה משתק את הרשויות שמתקשות מאוד לתת שירותים חיוניים לתושבים שלהן.

10. אנחנו לא מוכנים שקרן הניקיון שהוקמה כדי להקים מתקנים להטמנת פסולת והצטברו בה 3.7 מיליארד ש׳׳ח של הציבור, לא הקימה אפילו מתקן אחת, והפכה לקופה קטנה של משרדי הממשלה. 

--
כל שירותי הרשויות המקומיות יושבתו לרבות חינוך (למעט חינוך מיוחד), רווחה, תחזוקה, שפ"ע, אשפה, שפ"ח, פיקוח, מעונות יום, צהרונים, מורים עובדי הרשות המקומית, מאבטחי מוס"ח, כל מערך ההסעות וכל מערך הסייעות כולן.