בשבוע שעבר התקיים ערב הענקת מלגות לסטודנטים וסטודנטיות, בני העיר קריית אונו, בספריה העירונית. הערב התקיים במעמד ראש העיר, ישראל גל, רון מלכה, מ"מ ראש העיר, מחזיק תיק החינוך ויו"ר וועדת המלגות, משה דאלי, המשנה לראש העיר, ודורון הרן, המשנה ליו"ר הקריה האקדמית אונו.

במהלך הערב הוענקו 50 מלגות לסטודנטים וסטודנטיות, העומדים בקריטריונים של וועדת המלגות, אשר נותנים בתמורה שעות התנדבות בקהילה שמספרן נקבע בהתאמה לגובה המלגה שקיבלו. בכך, מושגות שתי מטרות שבבסיס תכנית המלגות: עידוד לימודים אקדמיים ופיתוח אישי ומקצועי ועידוד פעילות חברתית ענפה למען הקהילה בפרויקטים חברתיים מגוונים, כגון: חונכות אישית, סיוע לתלמידים מתקשים, עזרה לקשישים, סיוע בחלוקת מזון, סיוע בפרויקט השאלת ספרי לימוד בבתי הספר ועוד.

מעבר לקרן המלגות שמעמידה העירייה, בשיתוף הקריה האקדמית אונו מדי שנה, זו השנה הרביעית בה ניתנו גם מלגות בשיתוף מפעל הפיס.

רון מלכה, מ"מ ראש העיר, מחזיק תיק החינוך ויו"ר ועדת המלגות: "אני גאה לעמוד בראש פרויקט חשוב זה ומודה לשותפיי, החל מישראל גל, ראש העיר, על התמיכה, לחברי הועדה המסורים, לקריה האקדמית אונו ולמפעל הפיס השותפים שלנו לפרויקט, לסיגלית יחיאל הברי, רכזת הוועדה הנמצאת בקשר יומיומי עם הסטודנטים וכמובן  לאגף השירותים החברתיים על איתור צרכי ההתנדבות ולאגף החינוך על שיבוץ הסטודנטים."  


תמונה: הענקת המלגה לסטודנטית תושבת קריית אונו

צילום: רונית רוזן