למחלקה לטיפול בפרט באגף החינוך דרושים סייעים/ות

- רפואיים

- לכיתות חינוך מיוחד

- לילדים עם צרכים מיוחדים

קו"ח יש לשלוח ל

[email protected]

 

עלון פרסומי