השבוע הסתיים שדרוג גינת הכלבים בפארק רייספלד בקריית אונו. במסגרת השדרוג ולבקשת בעלי הכלבים, נוספו עצים להצללה, פוזר חול שיאפשר לכלבים לרוץ בלי להיפצע, הוצב ריהוט גן חדש, הוקמה גדר גבוהה יותר ונוספו ברזיות לכלבים ולבעליהם.

בקריית אונו פזורות תשע גינות כלבים לרווחת התושבים וכלביהם, בשכונות השונות: גינת פארק רייספלד  גינת פארק ורשה, גינת קובו, גינת חורשת הפסגה, גינת פארק צה"ל, גינת פארק שטרן, גינת אילן לובודה, גינת קק"ל וגינת יגאל אלון. שדרוג גינת הכלבים ברייספלד התבצע כחלק מבדיקת תקינות הגינות בעיר ובמסגרת השיפוץ הכללי של פארק רייספלד שמתבצע על ידי אגף שיפור פני העיר.

תמונה: גינת הכלבים בפארק רייספלד

צילום: דוברות העירייה