בעקבות יוזמה של סניף כנפיים של קרמבו בקריית אונו, הגיעו נציגי מחלקת נוער וצעירים ונציגי המחלקה לאיכות הסביבה לפעילות שהתקיימה בשבוע שעבר בתנועה, עם כוסות רב פעמיות לשימוש הסניף. הרעיון נולד מתוך יוזמה של הסניף לצמצם את השימוש בכוסות חד פעמיות בימי הפעילות, רעיון שזכה מיד לשיתוף פעולה מצד העירייה, שמברכת ושמחה על החלטת הסניף.

צילום: מחלקת נוער וצעירים

תמונה: הענקת הכוסות לסניף כנפיים של קרמבו בקריית אונו