במסגרת סקר מעטפת בטיחות בסביבת מוסדות חינוך יסודיים ברחבי הארץ שהתקיים במהלך החודשיים האחרונים על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים נבדקו 5 בתי ספר יסודיים בקריית אונו ותוצאות הבדיקה מצביעים על 100% תקינות. הסקר נעשה בשיתוף אגף זה"ב נגישות ואורח חיים בטוח במשרד החינוך ובשיתוף מנהלי מטות הבטיחות ברשויות המקומיות. בסקר נבחנו מספר פרמטרים, ביניהם: דרכי הגעה להולכי רגל, הסדרי העלאה והורדת תלמידים מהסעות ורכבים פרטיים, הימצאות אלמנטים של מיתון תנועה, שילוט, תקינות מעברי חציה ועוד.  בסקר נדגמו  1484בתי ספר יסודיים מ 224-רשויות מקומיות ברחבי הארץ ולכל רשות נשלחו ממצאי סקר פרטני של בתי ספר אשר נפקדו בתחומה.
בקריית אונו, כאמור, נמצאה תקינות של 100% ולפיכך היא ערוכה לפתיחת שנת הלימודים הקרובה כראוי.

צילום: סיוע במעבר חצייה

קרדיט: עיריית קריית אונו