בעוד כחודש, בהתאם לתכנית העבודה של אגף שפ"ע, יפתח פארק אביבה ורשה בקריית אונו לשימוש הציבור, לאחר ששודרג באופן יסודי, תוך הפיכתו למרכז פעילות לשעות הפנאי עבור כל הגילאים והנגשתו עבור אוכלוסייה עם מגבלויות. הפארק כולל מתחם משחקים גדול, שהצבתו הסתיימה זה עתה, מרחבי דשא, מקומות ישיבה למשפחות ולקבוצות, וגינת כלבים מחודשת ומורחבת בסמוך. שלבי סיום הפארק כוללים הצבת עמודי תאורה, הצללות, ריהוט גן, עבודות גינון וברזיות, וכאמור, הפארק ייפתח בקרוב כמתוכנן.

תמונה: מתחם המשחקים החדש

צילום: אגף שירות לתושב, עיריית קריית אונו