השלכת אשפה מעורבת וקרטונים לפח הכתום פוגעת באיכות המחזור של העיר וגורמת לנזק כלכלי לעירייה.

לפח הכתום זורקים אריזות פלסטיק, מתכת וקרטוני משקה בלבד. לפח הכתום אין להשליך אשפה וקרטון.