בתי הספר בקריית אונו הקדישו שיעורים לציון שבוע הבטיחות בדרכים בפעילות ענפה ומגוונת. בבית ספר שרת, לדוגמא, ציינו את שבוע הבטיחות בדרכים בהפסקות פעילות, שיעורים בשפה ואנגלית בנושא זהירות בדרכים, הכנת חידונים, הקרנת סרטונים ומצגות, הכנת כרזות ועוד. בכיתה א' למדו על תפקידן של משמרות הבטיחות ולמדו מילים באנגלית בתחום ולאחר מכן יצאו למרחב בית הספר וציירו בגירים את הציורים שמבטאים את חשיבות הזהירות בדרכים. גם בבית ספר ניר התקיימו שיעורים לכל שכבות בית הספר על ידי מובילי הזה"ב בכיתות ה', ובתיכון בן צבי עברו תלמידי כיתות י' הדרכה עיונית והתנסות בסימולטור לרכיבה בטוחה על אופניים. כלל הפעילויות בבתי הספר בעיר התקיימו בהובלת רכזי הבטיחות במטרה להעלות את המודעות בקרב התלמידים והתלמידות.

 

תמונה: מציירים סמלי בטיחות בדרכים

צילום: בית ספר שרת, קריית אונו