בשל עבודות בנייה בפרוייקט פינוי בינוי שרחוב הרימון

ועל מנת לאפשר מעבר משאיות כבדות וכלי עבודה כבדים לאתר הבנייה

אושרו הסדרי תנועה זמניים לפי תוכנית שאושרה על ידי משטרת ישראל