לקראת החורף והגשמים, דאגו באגף שיפור פני העיר בקריית אונו, להכין את תשתיות העיר ומתקניה לשינוי הצפוי במזג אוויר. לצורך כך, בוצעו עבודות תחזוקה יזומות ושוטפות: ניקוי קולטנים בכל רחבי העיר, בדיקה וסידור גגות במוסדות העירייה, בבתי ספר ובגני הילדים, איטום גגות כשנדרש, וניקוי יסודי של מרזבים ובורות חלחול. בנוסף, נגזמו עצים, שעלולים להוות מטרד בטיחותי, ודוללו ענפים בפארקים מאותה סיבה. גם ההצללות בגנים הציבוריים ברחבי העיר חוזקו והוכנו לקראת רוחות החורף ובעירייה דאגו להוציא הודעות לתושבים ברוח הדברים, כדי שהציבור ייערך כראוי לחורף, ושיהיה מודע לסכנות ולמניעתן באמצעות פעולות פשוטות, כגון: בדיקת עציצים שעומדים על אדני חלונות שעלולים להוות סכנה להולכי רגל, קיבוע פרגולות, חיזוק קולטני שמש על גגות וכו'.

תמונה: מכינים את התשתיות לחורף

צילום: אגף שפ"ע, עיריית קריית אונו

עלון פרסומי