פינוי מפתח הבית וללא עלות! תיאום הפינוי דרך המוקד העירוני *9994

נא לא להוציא מוצרים אלקטרוניים לרחוב.

עלון פרסומי