עיריית קריית אונו משדרגת את הגנים והפארקים בעיר. במסגרת זו, מתחילות עבודות שדרוג פארק רייספלד בעיר. בשלב הראשון תתבצע החלפת הדשא ולאחר מכן החלפת המתקנים, הרחבתם וכן הוספת מתקני כושר חדישים. העבודות יתבצעו בשלושה שלבים במטרה לאפשר לתושבים ליהנות מהפארק גם בזמן העבודות. בשלב הראשון, יוחלף הדשא באזור הקרוב לבמה, בשלב השני יוחלף הדשא באזור המתקנים ובשלב השלישי יוחלפו מתקני המשחק ומתקני הכושר.

תמונה: פארק רייספלד

צילום: עמית אחאבן