גם השנה אנו ממשיכים לדאוג לרווחת תושבות ותושבי העיר בפארקים. הוספנו לכם כיסאות חדשים שפיזרנו ברחבי הפארקים והגינות.

רק בקשה קטנה מאיתנו אליכם, אנא שמרו עליהם שלמים כדי שכולנו נוכל ליהנות מהם כל הקיץ.

כסאות מפוזרים בפארק