לאחרונה, הוצבו בקריית אונו שלטים המורים לנהגים של רכבי חירום והצלה להימנע, ככל הניתן, מהפעלת צופרים באזורי המגורים בעיר. השילוט הוצב בשישה מוקדים: ברמזור דרך לוי אשכול פינת רפאל איתן, בדרך יצחק רבין בכניסה מדרך רפאל איתן, בדרך לוי אשכול פינת דורי לבאים מדרום, בדרך לוי אשכול פינת דורי לבאים מצפון, ברחוב וינגייט פינת הרצל, ובדרך לוי אשכול לבאים מדרום לפני הכניסה לרחוב המעגל. בכך, מקווים בעיריית קריית אונו למזער את השימוש בסירנות מרכבי החירום וההצלה במרחב העירוני כשהדבר לא הכרחי.

צילום: עיריית קריית אונו