בשבוע שעבר התקיים דיון ייחודי בבניין עיריית קריית אונו בין מכלול ההנדסה העירוני לבין מכלול הנדסה ממחוז דן בפיקוד העורף במטרה להכיר את בעלי התפקידים על ציר ההנדסה עירייה-נפה-מחוז פקע"ר, לביצוע משימות הקשורות להנדסה ולמיגון, תוך למידה משותפת ובניית תכנית עבודה עקרונית להמשך למען מוכנות העיר לחירום בתחום המיגון.

במהלך המפגש ניתן הסבר עקרוני על מערך ההנדסה והיכרות עם הצוותים, התקיים שיח על אתגרי העיר בתחום המיגון: שכונות עם פער מיגון ופערים במידע והוגדרו משימות לביצוע, ביניהן התייעצות בשטח לגבי מבנים ללא מיגון במרקם לשימור וסקר חניון. בסיכום הדיון נקבעו משימות לביצוע ואחראים במטרה לקדם ככל האפשר את המיגון בעיר ולטייב את המידע.

צילום: אגף ההנדסה, עיריית קריית אונו