לידיעת הציבור,

הרשות לאכיפה במקרקעין במשרד האוצר תחל בקרוב בביצוע צילומי אוויר ובבדיקת חריגות בנייה בכל גוש דן במסגרת "פרויקט ערים". מדובר על פרויקט אכיפה יזומה מבוססת צילומי אוויר עיתיים בגוש דן שמטרתו להפחית התחלות בניה לא חוקיות ולאכוף חריגות בניה בדגש על צווי הריסה וצווי הפסקה.

במסגרת הפרויקט, יבוצעו מספר בדיקות במהלך שנת 2022, זאת בנוסף לבדיקות התקופתיות שהעירייה עורכת.

כדי למנוע עוגמת נפש, תושבי קריית אונו מתבקשים לגלות אחריות ולבנות כחוק.