ראש העיר ישראל גל סייר בגן הגיבורים ועמד על התקדמות העבודות לקראת יום הזיכרון

 

ראש העיר ישראל גל סייר היום בגן הגיבורים בעיר כדי לעמוד מקרוב על התקדמות עבודות השדרוג והשיפוץ המתקיימות במקום, ולהבטיח כי הגן יהיה מוכן לטקס המסורתי בערב יום הזיכרון. לראש העיר נלווה חיים סופר מנכ"ל העירייה וכל מנהלי העירייה הלוקחים חלק בתהליך השיפוץ.

כזכור, גן הגיבורים שהוקם בשנת 1959 כבר צר מלהכיל את כל הבאים בשעריו בערב יום הזיכרון ולפיכך משופץ המקום בימים אלה על מנת להתאימו, כך שיוכל להכיל את רוב באי הגן בערב יום הזיכרון, השנה וגם בשנים הבאות.

יצויין כי העבודות נעשו בתיאום עם המשפחות השכולות וארגון יד לבנים, עם כל הרגישות הכרוכה בכך. כל השמות החקוקים על האנדרטה בפאה המזרחית של הגן, יועברו לאנדרטה חדשה שתיבנה בחלקו הצפוני של הגן. 

ראש העיר בסיור