בשבוע שעבר יצאו נציגי מועצת הנוער העירונית לוועדה השנתית של מועצות התלמידים והנוער במחוז תל אביב. הוועדה התקיימה השנה ברמת השרון ועסקה בנושא ״מערכת החינוך על כל גווניה״. במהלכה, עברו הנציגים מגוון פעילויות והרצאות הקשורים לנושא זה.

כמו כן, במעמד מכובד זה, הוענק תו תקן למועצת התלמידים והנוער העירונית בקריית אונו על עמידה בדרישות "אות התקינות" לשנת תשפ"ב של הוועדה האתית-משפטית במועצת התלמידים והנוער של מחוז תל אביב. הוועדה הינה וועדת הכנה לקראת הועדה הארצית של מועצות התלמידים והנוער .

נערה מציגה את התעודה

צילום: מחלקת נוער וצעירים קריית אונו

תמונה: אות התקינות לשנת תשפ"ב