עיריית קריית אונו בשיתוף פיקוד העורף תרגלו השבוע מעבר משגרה לחירום, במה שמכונה יום אימון לשעת חירום. למעשה, לכל אגף בעירייה יש תרגולת ברורה וסדר פעולות במעבר משגרה לחירום, כמו כן יש מספר תרחישים בהם נדרשת העירייה לעבור משגרה לחירום כגון: רעידת אדמה, הצפות, הפסקות חשמל וכמובן מלחמה"
במסגרת האימון תורגל אירוע של נפילת טילים במוקדים שונים ובזמנים שונים ברחבי העיר.

בחמ"ל המיוחד שהוקם, בחן פיקוד העורף את שיתוף הפעולה והתקשורת בין האגפים השונים, תגובתם, היערכותם, הקשר עם התושבים וכמובן התקשורת והביצוע מול פיקוד העורף. התרגיל עבר בהצלחה מרובה.

ישראל גל ראש עיריית קריית אונו מסר : "נציגי פיקוד העורף הביעו שביעות רצון מתפקוד מנהלי ועובדי העירייה ומהקשר בין העירייה לבין קציני וחיילי הפיקוד בעת התרגיל וניכר כי העירייה ערוכה ומוכנה לשעת חירום, בתקווה שלא תגיע."

ישיבת הערכת מצב

צילום: עיריית קריית אונו