סיכום 2023 בעיריית קריית אונו

תחת הסיסמא "ממשיכים בתנופה", התכנסו מנהלי ומנהלות האגפים והמחלקות בעיריית קריית אונו למפגש מיוחד, בו הציג מנכ"ל העירייה חיים סופר את הישגי העירייה בתחומים השונים בחמש השנים האחרונות ואת החזון והיעדים בהם תעסוק העירייה החל מהיום ועד לשנת 2028.
כחלק מההיערכות לשנים הבאות, התייחסה המצגת אותה הציג המנכ"ל, לנתוני  הגידול המתמיד בתושבים ובביקוש לעיר, הגדלת השירותים לתושב, התרחבות שטחי העיר, ההתבססות הכלכלית הצפויה ועוד.

במפגש שהתקיים בבית המתנדב בעיר, נטלו חלק והציגו את חזונם ראש העיר ישראל גל שאמר שהסיכום הוא גם מקור לגאווה בתחומים רבים וגם לפתרון בעיות והפקת מסקנות במקומות הדורשים שיפור לאור החזון.  ממלא מקום ראש העיר, רון מלכה מחזיק תיק החינוך, סיכם את ההתקדמות והחידושים בתחום החינוך ואת הצפוי עם בניית מוסדות חינוך חדשים בשנים הקרובות. סגן ראש העיר ירון יעקבי , מחזיק תיק הרווחה, סיפר על מיזמים בתחום השירותים החברתיים ועמית עשהאל חבר מועצת העיר, מחזיק תיק איכות הסביבה סיפר על התנופה במעבר לעיר חכמה וירוקה.