עיריית קריית אונו בחרה להעלות על כולם את המודעה הקוראת לשחרור כל החטופים והנעדרים.

עוד לפני המלחמה תוכנן באגף שיפור פני העיר להחליף את לוחות העץ הישנים. ומיד לאחר שהותקנו, תוך ימים ספורים, נערכה העירייה גם עם קמפיין המודעות לשחרור כל החטופים והחטופות.

אנו תקווה כי בקרוב ישובו כולם וכולן הביתה והלוחות ישובו לייעודם המקורי.  עיריית קריית אונו המשיכה וממשיכה עדיין גם בשגרת החירום את פעילותה בכל תחומי החיים בעיר: פינוי הזבל, הגזם, תחזוקה שוטפת, גינון ועוד . ממש בקרוב יחלו עובדי אגף שיפור פני העיר גם עם החלפת הצמחייה בעיר בפרחי חורף.

אנחנו ננצח