נהגים יקרים, שימו heart
החל מהיום (1.11.23) חובה להדליק אורות בדרך שאינה עירונית גם בשעות היום.

• הנוהגים במוניות, באוטובוסים ובמשאיות שמשקלן הכולל המותר הינו מ-15 טון חייבים להדליק אורות בתקופה זו גם בדרכים עירוניות. 
• רוכבי אופנועים חייבים להדליק אורות בכל הדרכים ובכל ימות השנה.
• בתנאי ערפל מאטים ומדליקים גם את פנסי הערפל. לא לשכוח לכבותם ביציאה מתנאי הערפל. שימוש באורות גבוהים אינו יעיל בערפל, כיוון שהוא גורם להחזר אור.

המלצת ה- @ralbad.il הדליקו אורות תמיד, בכל נסיעה ובכל דרך.