מה זה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית היא גוף ממשלתי שהוקם על-פי חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, תשע"ו-2016 שמטרתו להגדיל את היקף המימוש של מיזמי התחדשות עירונית. חוק זה מטרתו לקדם פעילות להתחדשות עירונית ולעודדה, להגדיל את היקף המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית ולהאיץ את ביצועם לשם הגדלת היצע הדיור במרקם העירוני הבנוי, בשים לב לחשיבות שימור השטחים הפתוחים, ייעול השימוש בקרקע, חיזוק העירוניות, שיפור פני העיר ושיפור איכות החיים של התושבים לרבות מתן מענה הולם לצורכי האוכלוסייה המתגוררת במתחמים המיועדים להתחדשות עירונית, והכול, בין השאר, באמצעות הקמת רשות ממשלתית להתחדשות עירונית שתפעל בהתאם להוראות חוק זה.

מה זה מינהלת עירונית להתחדשות עירונית

מינהלת עירונית היא יחידה הפועלת בתחום רשות מקומית במטרה לקדם התחדשות עירונית בתחום הרשות.
בארץ פועלות כ- 30 מינהלות חלקן במימון משרד הבינוי והשכון באמצעות לרשות להתחדשות עירונית

תפקידי המינהלות העירוניות:

  • מתן מידע וחומרי הסברה לתושבים, יזמים ובעלי מקצוע, לרבות באמצעות כנסים
  • מתן סיוע לדיירים בהתארגנות לקראת בחירת נציגות מטעמם,
  • מתן סיוע לדיירים בהתארגנות לקראת פנייה ליזמים וקביעת העקרונות לבחירת יזם מבצע
  • ביצוע בדיקות היתכנות לקידום פרויקט התחדשות עירונית
  • תיאום פעולות הרשות המקומית מול המחלקות הרלוונטיות בעירייה
  • סיוע בקידום פרויקטים במחלקות התכנון והרישוי ברשות המקומית
  • מנהלת להתחדשות עירונית קריית אונו
  • מנהלת להתחדשות עירונית בקרית אונו הוקמה בשנת 2018.
     

להורדת המצגת המלאה בנושא התחדשות עירונית לחצו כאן