דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 20/2022 מתן שירותי ניהול וקידום פעולות הסברה

מכרז פומבי מספר 20/2022 מתן שירותי ניהול וקידום  פעולות הסברה

מועד אחרון להגשת הצעות 9/6/22 בשעה 13:00

מענה מס' 1 לשאלות הבהרה  

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז