דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 19/2022 מתן שירותי אסטרטגיה ומיתוג

מכרז פומבי מספר 19/2022 מתן שירותי אסטרטגיה ומיתוג

מועד אחרון להגשת הצעות 9/6/22 בשעה 13:00

מענה מס' 1 לשאלות הבהרה  

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז