דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 10/2022 לאספקה, הקמה ותחזוקת מערכת CRM לניהול קשרי לקוחות בעיריית קריית-אונו

 הודעת דחייה בתאריכים של המכרז CRM 10/2022  מועד האחרון למענה העירייה לשאלות הבהרה ב16/5.

 המועד האחרון להגשת הצעות נדחה בזאת – עד ליום 12.6.22 בשעה 12:00


מסמך שינויים והבהרות 

מסמך שינויים והבהרות מספר 2

מסמך שינויים והבהרות מספר 3

לצפייה בקובץ המצורף למכרז