אגף שירות לתושב

תרבות הדיור - דרור קוממי
משרד הפנים - חנה נעמת