הוועדה לתכנון ובנייה

ארכיב
כתובת
יצחק רבין 41
מידענית
כתובת
יצחק רבין 41
בודקת היתרים
כתובת
יצחק רבין 41
מנהלת הוועדה ופיקוח
כתובת
יצחק רבין 41
פקחי בנייה
כתובת
יצחק רבין 41
ממונה שירות תושב ופניות הציבור בוועדה לתכנון