ירון יעקובי , סגן ראש העיר ומחזיק תיק הרווחה.

ירון יעקובי סגן ראש העיר ומחזיק תיק הרווחה