פרטי הישוב

פרטי התלמיד/ה

 

יש צורך בהנגשה (חובה) שדה חובה

מסגרת קודמת (חובה) שדה חובה

פרטי ההורים
פרטי הורה 1

 

 

אם ההורים לא מתגוררים באותה הכתובת יש למלא גם את החלק הבא: 

פרטי הורה 2

 

 

פרטי הבקשה
 הרשות אינה מתחייבת להיענות לבקשת השיבוץ בגנים רשמיים 

 

 

אני מבקש לרשום את התלמיד/ה הנ"ל לגן ילדים במגמה (חובה) שדה חובה

 

 

 
פרטי הרושם

מעמד הרושם (חובה) שדה חובה

 

הנני מצהיר שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים ולא רשדמתי את הילד לגן אחר. 

Browser not supported