טופס א3- שלב רצפת קומת קרקע

לוגו תכנון ובנייה

 

 

 .הריני מאשר בזה כי בדקתי את מיקום היסודות, את מיקום הרצפה ומפלס קומת הקרקע להיתר (גובה 0 . 00+) והריני מאשר כי אלה תואמים את היתר הבניה 

Browser not supported