טופס א2 לפני תחילת עבודה

לוגו תכנון ובנייה

 

 

הריני מאשר בזה כי בדקתי וסימנתי את קווי הבניין וציר הגדרות בגבול המגרש בנכס הנ"ל, והריני מאשר כי אלה תואמים את היתר הבניה.

Browser not supported