יום שישי, 7.08.2020 |

תשלום למנהל הנדסה

מועצת עיריית קרית אונו אישרה בישיבתה מיום 16.4.2018 הנחה של 5% בארנונה לחייל מילואים פעיל הרשום כמחזיק בפועל בנכס בדירת מגורים, החל מיום 1.1.2018, זאת במסגרת תקנה חדשה שפורסמה בתקנות ההסדרים ביום 27.3.2018, לפיה רשאית מועצה להעניק הנחה בארנונה לחיילי מילואים פעילים בשיעור של עד 5% .

לעניין זה, חייל מילואים פעיל חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008. יישום מתן ההטבה לחיילי מילואים פעילים המתגוררים בקרית אונו, יתבצע מיד עם פרסום התקנה באופן סופי ברשומות.

בכדי לקבל את ההנחה יש למלא טופס מקוון ולצרף את האישורים:
1. תעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צה"ל, או אישור תקף שנתן צה"ל על כך שהוא משרת מילואים פעיל
2.צילום תעודת זהות

 

להגשת בקשה באמצעות טופס מקוון הקליקו כאן