שבת, 19.06.2021 |

מכרזים

מכרזי משאבי אנוש     עבודות ושירותים      hitkashruiot 

yohatzim1     ono2    m7     

פרטי יצירת קשר

מנכ"ל: חיים סופר

טלי סנטו, מנהלת לשכת מנכ"ל

מזכירת ועדת מכרזים (עבודות ושירותים)

אחראית מתן מידע – ועדת מכרזים והגשת ערר

רחוב: יצחק רבין 41, קריית אונו

טלפון: 03-5311112/4

פקס: 03-5311193

דוא"ל: tallys@kiryatono.muni.il

 

שירן בן יעקב, מזכירה

רחוב: יצחק רבין 41, קריית אונו

טלפון: 03-5311112/4

פקס: 03-5311193

דוא"ל: shiranby@kiryatono.muni.il