מכרזים

מכרזי משאבי אנוש     לוח דרושים     עבודות ושירותים 


hitkashruiot      yohatzim1    ono2

m7

פרטי יצירת קשר

טלי סנטו

מנהלת לשכת מנכ"ל

מזכירת ועדת מכרזים (עבודות ושירותים)

אחראית מתן מידע – ועדת מכרזים והגשת ערר

רחוב: יצחק רבין 41, קריית אונו

טלפון: 03-5311112/4

פקס: 03-5311193

דוא"ל: tallys@kiryatono.muni.il