שקיפות והנגשת מידע

שקיפות, והנגשת מידע

עו"ד נירית בלייר – יו"ר הוועדה