יום שישי, 7.05.2021 |

שלוחת משרד הפנים

עיריית קריית אונו מפעילה שלוחה של משרד הפנים על מנת להקל על תושביה

להלן שרותי השלוחה:

  • שינוי כתובת בספח תעודת זהות – יש להביא תעודת זהות + חוזה נכס או שכירות.
  • רישום ילוד בספח תעודת זהות – יש להביא תעודת זהות + טופס לידה מקורי מבית חולים.
  • בקשה לתעודת לידה – יש להביא תעודת זהות.
  • בקשה לתמצית רישום – יש להביא תעודת זהות.
  • בקשה לספח אבוד או מושחת – יש להביא תעודת זהות.

יצויין כי השירות אינו ניתן במקום. הפניות מועברות למשרד הפנים ברמת גן ולאחר מכן נשלחות ישירות לבית המזמין.
במקרים אחרים או דחופים ניתן לפנות אל משרד הפנים, רחוב ביאליק 2 רמת גן.

אתר האינטרנט שלמשרד הפנים: www.moin.gov.il

פרטי יצירת קשר

גב' חנה נעמת - נציגת משרד הפנים בקרית אונו

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון: 03-5311120

פקס: 03-5351170

דוא"ל: hanan@kiryatono.muni.il

קבלת קהל: ימים א'- ה' 8:00-11:30

                יום ב' בשעות 16:00-18:00