חברה לפיתוח

החברה לפיתוח קריית אונו
החברה לקריית אונו הנה תאגיד עירוני ומשמשת כמנוף כלכלי לפיתוח וקידום הרשות המקומית באמצעות יזמות ופיתוח כלכלי תוך שימוש מושכל במשאבים העומדים לרשותה.
החברה לפיתוח קריית אונו מהווה אמצעי לפיתוח האורבאני של העיר וקשר ליזמים לפיתוח והקמת פרויקטים כלכליים בעיר.
החברה לפיתוח איננה מתוקצבת ע"י העירייה ו/ או כל גוף אחר ופועלת על בסיס מדדי הצלחה כלכליים ויעדים ברורים לביצוע עבודה.

 

 

פרטי יצירת קשר

מר ירון יעקבי - יו"ר הדירקטוריון

מר רועי כהן - מנכ"ל החברה

יצירת קשר

רחוב: תנועת המרי 3, קריית אונו

טלפון: 03-5347030

דוא"ל: office@calcalit-ono.co.il