קריטריונים למלגות לספורטאים מצטיינים המייצגים את קריית אונו

קריית אונו-תבחינים לספורטאים מצטיינים --- מונגש.pdf