עמותת אנוש      גוש 6496 חלקה 246


עמותת על"ה      גוש 6496 חלק מחלקה 301


עמותת בית כנסת אליהו הנביא      גוש 6495 חלקה 389