לוגו חברה לפיתוח

החברה לפיתוח קריית אונו

החברה לפיתוח קריית אונו הנה תאגיד עירוני ומשמשת כמנוף כלכלי לפיתוח וקידום הרשות המקצועית הידועה יזמות ופיתוח כלכלי תוך שימוש מושכל במשאבים העומדים לרשותה.
החברה לפיתוח קריית אונו מהווה אמצעי לפיתוח האורבאני של העיר וקשר ליזמים לפיתוח והקמת פרויקטים כלכליים בעיר.
החברה לפיתוח איננה מתוקצבת על ידי העירייה ו / או כל גוף אחר ופועל על בסיס מדדי הצלחה כלכליים ויעדים ברורים. 

 

רשימת חברי דירקטוריון החברה לפיתוח

משה דאלי

חיים סופר

ליאור בן טריה

צבי לוין

ליאת גרוסמן-תמיר

גיל מיכלס

כוכבה קניסטר

אלונה בומגרטן

צביקה לוין

גילי קרנות עזריה


אומדן תקציב ביצוע 2020 והצעת תקציב 2021

תקציב החברה לפיתוח לשנת 2018


דו"ח כספי לשנת 2020

דו"ח כספי לשנת 2019

דו"ח כספי לשנת 2018

דו"ח כספי לשנת 2017


פרוטוקול מישיבת דירקטוריון מיום 28.5.19


פרוייקטים בביצוע ותכנון החברה לפיתוח


מכרזים

במשך 2018-2019 המכרזים של החברה לפיתוח פורסמו דרך העירייה.

יצירת קשר

משה דאלי
יו"ר הדירקטוריון
אמיר עשבי
מנכ"ל החברה
גיא סבח
מנהל פרויקטים
יצירת קשר