רשימת החברות העירונית

שם החברה/התאגיד 

שנת הקמה

 

החברה לפיתוח קריית אונו

 

 

1970

 

מי אונו

 

 

2010

 

מרכז לספורט קריית אונו (בריכת השחיה)

 

 

1996