ממונה שימור אנרגיה

ממונה שימור אנרגיה

 ENERGY PICTURE


כללי:
המחלקה לשימור אנרגיה בעיריית קריית אונו פועלת לשיפור מאזן האנרגיה באמצעות ייעול השימוש באנרגיה וניצולה בצורה מיטבית, ומקדמת שימוש במקורות אנרגיה חלופיים.


יעדים עיקריים:
1. ריכוז יידע וסקרים עדכנים בתחום ההתייעלות האנרגטית, עבודה ברמה המקצועית, 
    ופעילות מול משרד התשתיות, השלטון המקומי וחברת החשמל.
2. הכנת אלטרנטיבות ישימות והפעלתם לקדם את התייעלות אנרגטית בקרב צרכני האנרגיה בעיר.

 

פעולות שנעשו במסגרת שימור אנרגיה:
לחצו לפירוט

גם במשרדי העירייה חושבים ירוק!
לחצו על התמונה להגדלה

 

פרטי יצירת קשר

מר דרור סירי - ממונה על שימור האנרגיה

רחוב: האלון 1 פינת סעדיה גאון קרית אונו

טלפון: 03-5311168 

פקס: 03-6354279

דוא"ל: dror@kiryatono.muni.il

קבלת קהל: בתאום מראש