היחידה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול

היחידה למניעת אלימות, סמים ואלכוהול היא יחידה עירונית עצמאית שתפקידה לתאם בין הגורמים השונים העירוניים והארציים העוסקים בצמצום עבריינות, אלימות, בריונות , שימוש בסמים , אלכוהול ובחומרים ממכרים אחרים. היחידה משמשת כנציגה של תוכנית "עיר ללא אלימות", הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול בשותפות עם המשרד לביטחון פנים.

היחידה מרכזת פורומים ייעודיים העוסקים בתוכניות מניעה ומשמשת גורם מקצועי המחבר בין כל הגורמים ברשות העוסקים בתחומי היחידה.

היחידה פועלת בהתאם למדיניות הרשות בנושא מניעת אלימות, סמים ואלכוהול ומטרתה ליצור אקלים קהילתי דוחה עבריינות.

תכלית קיום היחידה הוא בהעצמת ורתימת הקהילה בצמצום מצבי סיכון, ונדליזם, עבריינות, הקניית בטחון אישי ובשיפור איכות החיים ביישוב.

תפקידים עיקריים

  • הפעלת סיירת הורים עירונית - אחת הסיירות הגדולות והמובילות בארץ, מתנדבי הסיירת הינם הורים אכפתיים עם רצון לתרום ולסייע לבני נוער.
  • זהב בגן - מתנדבים/ות גמלאים/ות בגני הילדים, אשר מטרת התוכנית לסייע בשמירת אקלים מיטבי בגני הילדים בשיתוף צוות הגן.
  • היחידה יוזמת, מקדמת ומובילה פרויקטים מערכתיים קהילתיים בתחום רווחת הנוער בכמה מישורים במקביל - הסברה ומניעה, אכיפה ומוגנות, חלופות לתעסוקה ולבילוי בשעות הפנאי.
  • היחידה מתאמת בין מערכות עירוניות וארציות בתחום הנוער, ברווחתו ובמניעת התנהגויות סיכון בקרבו.
  • היחידה היא הנציגה של הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול, בתוכנית "עיר ללא אלימות" בשת"פ המשרד לביטחון פנים. היחידה היא הגורם מקצועי ברשות המקומית השואב את סמכויותיו המקצועיות מתוקף כך.
  • היחידה מפעילה יוזמות, חדשניות ויצירתיות של מניעת אלימות המאפיינות את היישוב.

פרטי יצירת קשר

גב' ליאת תמיר - מנהלת היחידה

רחוב: יצחק רבין 41

טלפון: 03-5311138

פקס: 03-5311138

דוא"לliat_t@kiryatono.muni.il

קבלת קהל: בתאום מראש