שבת, 19.06.2021 |

מערכות מידע ומחשוב

יחידת מערכות מידע ומחשוב אחראית על מתן שירותי המחשוב לכל אגפי העירייה ומוסדות החינוך. יעדי המחשוב נגזרים מיעדי העירייה לשם קידום היעדים והמטרות של העירייה.

קצב השינויים וההתחדשות בתחום הטכנולוגי מול הזמן הנדרש בארגונים גדולים להסבה והדרכה לטכנולוגיות חדשות מחייב התעדכנות מתמדת.

מצד שני שינויים ארגוניים בתוך העיר בעקבות גידול באוכלוסייה, הקמת אזורי תעשייה או שינויים במבנה הפיננסי של העירייה דורשים התאמה ושינוי של מערכות המידע.

מטרות מערכות מידע ומחשוב:

 • תמיכה בגביית כספים, אכיפת חוקי עזר עירוניים, טיפול ברישיונות בנייה, טיפול בפניות תושבים ניתוח צורכי המחשוב של המשתמשים, בחירת הציוד והתוכנה המתאימים, התקנתם, תמיכה בהפעלתם ותחזוקתם השוטפת ועוד
 • שמירה ואבטחת המידע בעירייה תוך דגש על צנעת הרשות, אבטחת מידע מסווג ביטחונית והיבטים נוספים הנובעים מחוק הגנת הפרטיות, על פי מדיניות אבטחת המידע
 • שמירה על זמינות הנתונים במערכות החיוניות השונות ומניעת פגיעה בזמינותם העלולה להביא לשיבוש הפעילות השוטפת והתקינה בעירייה
 • ייזום פרויקטים חדשניים ויישום טכנולוגיות חדשות לשיפור השרות והתפעול של הגופים השונים בעירייה
 • תכנון ריאלי של הפרויקטים תוך עמידה בדרישות הלו"ז, התקציב והאיכות
 • ייצוב ומיסוד כל המערכות החדשות אשר פותחו והוקמו במהלך השנים האחרונות בעירייה
 • הבטחת רציפות השרות למשתמשים השונים במערכות הממוחשבות
 • שביעות רצון ברת מדידה של הלקוח
 • שיתוף פעולה מלא והדוק עם מתאם המחשוב ליצירת חזות שרות אחת מול הלקוח
 • ביצוע תחזוקה מונעת על פי תוכנית עבודה, תוך מתן דגש לאתרים מרוחקים 
 • אספקה של מערכות העונה על צרכי המשתמש
 • אורך חיים גבוה של מערכות ו"שקט" טכנולוגי
 • שיפור היחסים והקשרים עם המשתמשים השונים, תוך הערכות מכוונת לקוח של המחלקה.

פרטי יצירת קשר

מר עופר חליפה - מ"מ מנמ"ר

רחוב: יצחק רבין 41, קריית אונו

טלפון: 03-5311160

דוא"ל: oferhl@kiryatono.muni.il

קבלת קהל: בתאום מראש