יום שלישי, 20.10.2020 |

מנהלת תחבורה

במהלך שנת 2016, עיריית קריית אונו קיימה תהליך שיתוף ציבור בנושא תנועה. ניתן לעיין בסיכום התהליך כאן.

סקר שבוצע בנושא תנועה ביולי 2016

        naaimtsibur