יום חמישי, 22.10.2020 |

מועדון העסקים קריית אונו

עיריית קריית אונו שמה לה למטרה לטפח לקוח את המגזר העסקי במקום אחר ראייה ארוכת טווח, הקימה את המנהלת קידום עסקים עבור בעלי העסקים בעיר הבכורה לפתח סדר יום משותף הנבנה על צרכי עסקים המחשבים והמרכז העיר העירית העירונית מאידך.
הקשר המנהלת הכתובת של המועדון העסקי.

המועדון פועל ברמה האסטרטגית ליזום פרוייקטים רוחביים ומפעילים הפונקציות לכלל העסקים במקום השני הפרטני למתן שירות וסיוע לכל עסק, קבוצת עסקים וענף המקיימים את העסק בקרייה.

המנהלת פועלת בכמה מישורים עיקריים:

  • קידום והידוק הקשר בין העיר והמנגזר לעסקי תוך ריכוז אינטקים העירוניים מול בתי העסק
  • מרכז ידע ומומחיות לטובת בעלי עסקים קיימים וחדשים
  • פיתוח עסקי, שיווק ומיתוג העיר העיר מקדמת עסקים
  • קידום יוזמות חדשניות לעידוד הפעילות הכלכלית בעיר
  • חיבור בעלי עסקים לקהילה בעיר

לפרטים והרשמה:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.